Erguvan - 19 Mart Cuma 2021
09:00 - 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECH

    Prof. Dr. Emine AKSOYDAN, SUYADER Başkanı – Prof. Dr. Ömer ARIÖZ, Toros Üniversitesi Rektörü 

  https://zoom.us/j/95243796560

 YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCjbGEjnE-zoWaKJjPKF0Kqw

09:30 - 10:20 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA/SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İKİLEMİ: SAĞLIKLI TOPLUM BİR SERAP MI?
Sustainable Development / Sustainable Living Dilemma: Is Healthy Society a Mirage?

    Prof. Dr. Ahmet SALTIK, A.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi

   Emeritus Faculty Member of Ankara Univ Medical Faculty Department of Public Health


  https://zoom.us/j/95243796560

 YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCjbGEjnE-zoWaKJjPKF0Kqw


10:25 - 11:40 COVID-19 VE SAĞLIKLI YAŞAM TARZI /COVID-19 and Healthy Lifestyle
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇAKIR BİÇER, İstanbul Kültür Üniversitesi

   

     COVID-19’un Önlenmesi ve Tedavisinde Sağlıklı Beslenme /Healthy Nutrition in the Prevention and Treatment of COVID-19

        Dr. Öğr. Üyesi Begüm KALYONCU, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Atılım Üniversitesi

 

     COVID-19 ve Fiziksel Aktivite /COVID-19 and Physical Activity

        Doç. Dr. Hüsrev TURNAGÖL, Hacettepe Üniversitesi

 

     COVID-19 ve Ruh Sağlığı /COVID-19 and Mental Health

        Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKGÜL, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

     Tartışma/Discussion


  https://zoom.us/j/95243796560

11:45 - 13:00 COVID-19 VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM DİYALOĞU / COVID-19 and Sustainable Civil Society Dialogue
OTURUM BAŞKANI: Özge SÖNMEZ, YUVA Derneği

 

    Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu / Sustainable Civil Society Dialogue for Sustainable Development

       Sergio ANDREIS, İtalya Milletvekili, Kyoto Club Derneği / Deputy of Italy, Kyoto Club Association

 

     Dayanışma ve İş Birliği / Solidarity and Cooperation


       Tuna ÖZÇUHADAR, Sürdürülebilir Yaşam /  Sustainable Living

 

     Dönüşüm Çağında İnsan/ Human in the Age of Transformation

       

Güneşin AYDEMİR, Buğday Derneği /Bugday Association

 

     Tartışma/Discussion


  https://zoom.us/j/95243796560

13:05 - 13:25 UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM


13:25 - 13:45 UYDU SEMPOZYUMU: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN BİSİKLET / SATELLITE SYMPOSIUM: Cycling for Sustainable Living

      Aydan ÇELİK, Bisiklet Yazarı-Çizeri /Cyclest


  https://zoom.us/j/95243796560

13:50 - 15:05 PANEL: GELENEKSEL DEĞERLERİ SÜRDÜRMEK: YEREL MUTFAĞIMIZ / PANEL: Maintaining Traditional Values: Our Local Cuisine
MODERATÖR: Doç. Dr. Meltem SOYLU, Biruni Üniversitesi

   

   
    PANELİSTLER:


    Musa DAĞDEVİREN, Çiya Mutfağı, Yemek ve Kültür

    Prof. Dr. Sibel ÖZİLGEN, Yeditepe Üniversitesi

    Mehmet KAVANOZ, Haliç Üniversitesi


  https://zoom.us/j/95243796560

15:10 - 16:25 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTEKİ DÜŞÜŞ VE EĞİLİMİ TERSİNE ÇEVİRMEK / Reversing the Decline and Trend in Biodiversity
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamit KÖKSEL, İstinye Üniversitesi


       Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri / Biodiversity and Ecosystem Services        

         

               Öğr.Gör. Gülce Yalçın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


      İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Kaynaklarını Tehdit Eden Riskleri /  Risks of Climate Change Threatening Biodiversity 

       and Ecosystem Resources

                Doç. Dr. Aynur DEMİR, Aksaray Üniversitesi


      Kuşlar ve Biyoçeşitlilik /Birds and Biodiversity

        Prof. Dr. Yakup Sancar BARIŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi


     Tartışma / Discussion


  https://zoom.us/j/95243796560

16:30 - 17:45 GELECEKTE ALTERNATİF BESLENME VE BESİN KAYNAKLARI /Alternative Nutrition and Food Sources in the Future
OTURUM BAŞKANI: Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ, Gazi Üniversitesi


     Alternatif Besinler ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri / Alternative Foods and Sustainable Food Systems 

       Doç. Dr. Zeynep AKYOL ATAMAN, Mt. San Jacinto College

 

     Gizli Açlığın Önlenmesinde Sürdürülebilir Beslenme Modelleri /Sustainable Diet Models in Preventing Hidden Hunger

        Prof. Hans K. BIESALSKI, University of Hohenheim


    Alternatif Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeğinin Kullanımı / Use of Sunflower as an Alternative Protein

       Prof. Lilian  Were,   Chapman University

 

     Tartışma / Discussion


  https://zoom.us/j/95243796560

  
Erguvan - 20 Mart Cumartesi 2021
09:30 - 10:45 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session
OTURUM BAŞKANLARI: Prof.Dr.Muhittin Tayfur, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi - Dr. Öğr. Üyesi Feray Ünlü, Atılım Üniversitesi

  https://zoom.us/j/95243796560

BÜYÜK KENT ÖLÇEĞİNDE GELENEKSEL YOĞURTLAR İLE ENDÜSTRİYEL YOĞURTLARIN DUYUSAL YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Burcu yürük ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
İbrahim Halil Bağış ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Fatma çelik ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Meltem soylu ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)

ANKARA’DAKI LÜKS KONUT PROJELERI VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
GİZEM ER ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)

İstanbul’un Bir İlçesinde COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Kısıtlamaya Gidilen Grupların Taleplerinin Çözülmesinde Yerel İşbirlikleri: VEFA Sosyal Destek Gruplarının Rolü
Muhammed ATAK ( Sağlık Bakanlığı- Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Türkiye)
Muhammed Safa Ünal ( Sağlık Bakanlığı- Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Türkiye)

PİYASADA SATILAN KAHVALTILIK GEVREKLERDE GELİŞMİŞ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİNİN EN GÜÇLÜ ÖNCÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE SAĞLIKLI BESLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
kübra yalınız ( Marmara Üniversitesi / Türkiye)

SUSTAINABLE LIVING IN COVID-19 PANDEMIC ERA: SUSTAINING MORE THAN SURVIVING
Canberk Yurt ( İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Türkiye)
DENİZ DENİZ ( İzmir Ekonomi Üniversitesi / Türkiye)

KURUMSAL ŞIRKET ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBILIR BESLENME DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
aslıhan atar ( Medipol Universitesi / Türkiye)

10:50 - 12:05 COVID-19, EŞİTSİZLİKLER VE SONUÇLARI / COVID-19, Inequalities and Its Consequences
OTURUM BAŞKANI: Bahar ÖZAY, Boğaziçi Üniversitesi, SDSN


     Pandemi ve Sağlıkta Eşitsizlikler / Pandemic and Health Inequalities 

        Dr. Özge KARADAĞ ÇAMAN, Columbia University

 

     Yaşlılar ve Pandemi / The Elderly and the Pandemic 

        İlhan TEZEL, Uluslararası Yaşlılara Saygı Federasyonu

 

     Diyetle İlgili Eşitsizlikler / Diet Related Disparities 

        Elena CARRILLO ALVAREZ, Ramon Llull University

 

     Tartışma / Discussion


  https://zoom.us/j/95243796560

12:10 - 13:25 PANEL: COVID-19 VE HAYAT EVE SIĞARKEN / COVID-19 and Life at Home
MODERATÖR: Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Ankara Üniversitesi

 


   Pandemi Süresince Sağlık Çalışanı Olmak / Being a Healthcare Worker During the Pandemic

 

   PANELİSTLER:

 

     Dr. Yasemin KAYA, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

     Hemşire Aycan KELEZ YAYIK, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

    Uzm. Dyt. Banu SÜZEN, Lokman Hekim Üniversitesi

  https://zoom.us/j/95243796560

13:30 - 13:55 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA/SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İKİLEMİ: SAĞLIKLI TOPLUM BİR SERAP MI?
Sustainable Development / Sustainable Living Dilemma: Is Healthy Society a Mirage?

    Prof. Dr. Ahmet SALTIK, A.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi

   Emeritus Faculty Member of Ankara Univ Medical Faculty Department of Public Health


13:55 - 14:15 ÖĞLE ARASI

14:20 - 15:35 KENT YAŞAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / Urban Life and Sustainability
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Müge AKKAR ERCAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


     Sürdürülebilirlik ve Sakin Şehirler / Sustainability and Cittaslow

       Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

     Kültür Mirasının Sürdürülebilirliğinde Toplumla Diyalog / Dialogue with Society in the Sustainability of Cultural Heritage

       Doç. Dr. Zehra AKDEMİR VERYERİ, 7/70 Kültür Sanat Eğitim ve Danışmanlık

 

     Sürdürülebilir Şehirler / Sustainable Cities

       Dr. Colin JOHNSON, SFSU, ABD

 

     Tartışma / Discussion

  https://zoom.us/j/95243796560

15:40 - 16:55 SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİCİ (TÜRETİCİ) OLMAK / Sustainability and Being a Consumer and Prosumer
OTURUM BAŞKANI: Dr. Osman Malik ATANUR, GCIP

 

     Yeşil Tüketici Nasıl Olurum? / How Do I Become a Green Consumer?

       Doç. Dr. Derya DİKMEN, Hacettepe Üniversitesi

 

     Bilinçli Tüketicinin Sürdürülebilirliğe Etkisi / Impact of Conscious Consumption on Sustainability

       Sinan VARGI, Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı

 

     Daha Az İstemek / Desiring Less

       Bahar KORÇAN, Moda Tasarımcısı

 

     Tartışma / Discussion

  https://zoom.us/j/95243796560

17:00 - 17:55 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session
OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Eda KÖKSAL, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Fügen ÖZCANARSLAN, Toros Üniversitesi

  https://zoom.us/j/95243796560

KARBONHIDRAT SAYIMI UYGULAYAN TIP 1 DIYABETLI BIREYLERDE SÜRDÜRÜLEBILIR SAĞLIĞIN ÖNEMI
Simge yılmaz ( Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Türkiye)
Gizem Köse ( Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Türkiye)

KEÇIBOYNUZU MEYVESINDEN ELDE EDILEN ÜRÜNLERIN BESLENME AÇISINDAN ÖNEMI
Yüksel Özdemir ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
Çağla Özbek ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
Başak öncel ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
Bütül yapıcı ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

MERSIN MUTFAĞINDA YER ALAN “BATIRIK” YEMEĞINE YENI NESILLERIN BAKIŞ AÇISI
Eda Parlak ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

ÇÖLYAKLI ÇOCUKLARDA GLUTENSIZ DIYET TEDAVISININ SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Elif Gamze Şen ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Meltem soylu ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Fatma çelik ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)

18:00 - 18:30 KAPANIŞ KONUŞMALARI /CLOSING SPEECHES
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Emine AKSOYDAN, SUYADER Başkanı

   COVID-19 Pandemisinden Sonra Bizi Neler Bekliyor? / What Awaits Us After the COVID-19 Pandemic?

      Prof. Dr. Mehmet CEYHAN, Hacettepe Üniversitesi

  https://zoom.us/j/95243796560

  
Ihlamur - 19 Mart Cuma 2021
10:25 - 11:40 COVID-19 PANDEMİSİ, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK /COVID-19 Pandemic, Nutrition and Sustainability
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gülden PEKCAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

   

    

        Yeterli Beslenme ve Gıda Hakkı / Right to Food and Adequate Nutrition

        Doç. Dr. Meltem SOYLU, Biruni Üniversitesi


       Sürdürülebilir Diyetler FAO Raporu / Sustainable Diets, FAO Report

       Uzm. Dyt. Şeniz ILGAZ, Sağlık Bakanlığı

                

       COVID-19 Sürecinde Suya Ulaşımın ve Sürdürülebilir Su Yönetiminin Artan Önemi / The Increasing Importance of Access to

        Water and Sustainable Water Management in the Term of COVID-19

        Dursun YILDIZ, Su Politikaları Derneği Başkanı

 

      Tartışma / Discussion

 https://zoom.us/j/96383821585 

11:45 - 13:00 PANEL : COVID-19 PANDEMİSİNDE YEREL YÖNETİMDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ / Examples of Good Practices in Local Government in the COVID-19 Pandemic
MODERATÖR: Ayşegül SELIŞIK, FAO

 https://zoom.us/j/96383821585 

  PANELİSTLER:

     Evren KOLSAL, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanı

     Seyfettin ASLAN, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı

     Hürrem Betül LEVENT ERDAL, Mersin Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Sağlıklı Kentler Birliği Mezitli Proje Koordinatörü

13:50 - 15:05 PANEL: YEREL GIDA AĞLARI VE GIDA GÜVENCEMİZ / Local Food Networks, Systems and Food Security
MODERATÖR: Nihal GÜVEN ALTINKURT, Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı

 https://zoom.us/j/96383821585 

    PANELİSTLER:

 

      Dr. Ceyhan TEMÜRCÜ, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği

      Serdar TANAL, DBB üreticisi (Doğal Besin Bilinçli Beslenme Ağı)   

      Yasmin MERT, TADYA üreticisi (Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kollektifi)

 

15:10 - 16:25 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session
OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR, Toros Üniversitesi - Doç. Dr. Perim ÖZYİĞİT TÜRKER, Başkent Üniversitesi

 https://zoom.us/j/96383821585 

İNTERNET ORTAMINDA DİYET TARİF OLARAK VERİLEN YEMEK TARİFELERİNİN SERA GAZI EMİSYONU VE SU AYAK İZİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF GREENHOUSE GAS EMISSION AND WATER FOOTPRINT VALUES OF RECIPES GIVEN AS DIET RECIPES ON THE INTERNET
İrem Süner ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye)
Dilek ONGAN ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye)
Ayşe Nur Songür Bozdağ ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye)
ÇAĞLA AYER ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye)
GİZEM ALACA ( İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye)

COVID-19 PANDEMISINDE YETIŞKIN BIREYLERIN BESIN GÜCÜ ÖLÇEĞI ILE BELIRLENEN HEDONIK AÇLIK DÜZEYLERI VE BEDEN KÜTLE INDEKSI ARASINDAKI ILIŞKI
Çiler ÖZENİR ( Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye)
Kübra Taşdan ( Bozok Üniversitesi / Türkiye)

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE GIDA ISRAFINI ÖNLEME VE ÇEVRE KORUMA SORUMLULUĞUNUN GELIŞTIRILMESINDE EĞITIMIN ROLÜ
Kuddis Büyükakıllı ( Mersin Üniversitesi / Türkiye)

PANDEMI DÖNEMINDE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE FIZIKSEL AKTIVITE DURUMUNUN VE YEME BOZUKLUĞU RISKININ DEĞERLENDIRILMESI: PILOT ÇALIŞMA
Feride AYYILDIZ ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
Gülşah ŞAHİN ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)

LAKTOZSUZ GIDALARA TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Duygu AĞAGÜNDÜZ ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
Birsen Yılmaz ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
nESLİHAN YEŞİLYURT ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
Mesure yüksel ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
Fatma yazıcı ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
HİLAL YIKAR ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
ECMEL YILMAZ ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
şule ergin ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
NAZLI DİLRUBA KESİK ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
ÖZLEM KARAYILAN ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
nigar gasımzade ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
gülten koçak ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
BEGÜM KALYONCU ( Atılım Üniversitesi / Türkiye)

COVID-19 PANDEMİ KISITLAMALARI LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİNİ, BESLENME ALIŞKANLIKLARINI VE SINAV KAYGI DÜZEYİNİ ETKİLEDİ Mİ?
İbrahim Halil Bağış ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Burcu yürük ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Meltem soylu ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)
Fatma çelik ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)

ÜNIVERSITE YEMEKHANESINDE SUNULAN MENÜLERIN KARBON AYAK IZININ BELIRLENMESI
Vahide TAŞ ÖZDEMİR ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Türkiye)
Funda pınar çakıroğlu ( Ankara Üniversitesi / Türkiye)

COVID-19 PANDEMI DÖNEMI ÖNCESI VE SÜRECINDE BIREYLERIN BEDEN KÜTLE INDEKSI VE DUYGUSAL IŞTAH DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Özlem ÖZPAK AKKUŞ ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 PANDEMISININ ÇALIŞMA YAŞAM KALITESI VE BESLENME DURUMU ÜZERINE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
Nihan Çakır Biçer ( İstanbul Kültür Üniversitesi / Türkiye)
Burcu ayvaz ( İstanbul Kültür Üniversitesi / Türkiye)

16:30 - 17:45 SÖZEL BİLDİRİLER /Oral Presentation Session
OTURUM BAŞKANLARI: Doç Dr. Fatma Mızıkacı, Ankara Üniversitesi-Dr. Öğretim Üyesi Burçin KÖKSAL, Toros Üniversitesi

  https://zoom.us/j/96383821585 


SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK OKURYAZAR EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE ETKİSİ
Özlem okyay ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Türkiye)
Ayfer Sayın ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)
KAMER ÖZDEMİR ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)
Zeliha GÜNEŞ DEMİR ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)

COVID–19 PANDEMİSİ GÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA ERİŞİM VE TÜRKİYE’NİN KONUMU
İlhan EROĞLU ( Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Türkiye)
Serap BOLAYIR ( Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye)

SÜRDÜRÜLEBILIR SANAT ÖRNEKLERI
Özlem Kalmaz ( Yaşar Üniversitesi / Türkiye)

SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE İLGILI GÖRÜŞLERI: SWOT ANALIZI
Seval cüceler ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
bÜŞRA YÜRÜK ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
ayşe buket DOğAN ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
ece çölkesen ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
arda aktaş ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
Gonca Yıldırım ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYUSAL BÜTÜNLEMENIN SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI VE BESLENMENIN ETKISI
leyla karakaş karakaş ( Biruni Üniversitesi / Türkiye)