VI. International Holistence Academy Congress: SOCIETY 5.0

PROGRAM

  
HOLISTIC SALOON - 19 Ekim Salı 2021
10:00 - 10:30 Opening Session / Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (Congress Co-President / General Manager of Holistence Academy , TURKEY)

Prof. Dr. İ. Melih BAŞ (Congress Co-President / Istanbul Arel University, TURKEY)

Prof.Dr. Yüksel ÖZDEMİR (Congress Co-President / Toros University, TURKEY)

Prof. Dr. Nurida NEVRUZOVA (Holistence Academy International Relations Coordinator, AZERBAIJAN)

Prof. Dr. Turgay BERKSOY (HolistenceAcademy Academic Advisor, TURKEY)

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ, (Rector of Toros University /TURKEY)

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

10:30 - 11:00 Society 5.0 and the Future Economies
Keynote Speaker

Hesham O. Dinana (Dr. , DBA, MBA, Dipl. Eng., B.Sc., CMC)

The American University of Cairo / EGYPT

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

11:00 - 11:30 Toplum 5.0 da Sağlığın Yeri
Keynote Speaker: Prof.Dr. Melih Bulut

Prof.Dr. Melih Bulut

Emekli Öğretim Üyesi, Profesyonel Tıp Yöneticisi, SASDER Üyesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

11:30 - 12:00 The Universities' Influence on Societies Post COVID-19 .. Challenges & Opportunities
Keynote Speaker

Prof. Bassem K. Khafagy

Secretary General, Smart University Foundation, President, Global Media University (GMU), Keynote Speaker & Author & Michigan Sytate University
San Diego County, California, United States 

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

12:00 - 12:30 Bilgi Güvenliği ve Yönetişimi 5.0
Keynote Speaker

Prof.Dr. Hamza EROL

Mersin University, TURKEY

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

13:30 - 14:00 Yeni Küresel Rekabet ve Toplum 5.0
Keynote Speaker

Prof.Dr. Sinan ALÇIN

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

14:00 - 15:30 Panel: Kentlerin Geleceğinde Toplum 5.0 Etkisi
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Albayrak (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

  • Doç. Dr. Zeynep Gamze Mert (Gebze Teknik Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
  •  Öğr. Üyesi Suat Tüysüz (Erzincan Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Mete Yıldız (Hacettepe Üniversitesi)

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

15:30 - 16:00 Brainy Neuromarketing Strategies in a Digital Economy
Keynote Speaker

Assoc. Prof. Dr. Larissa BATRANCEA

Babes-Bolyai University, Faculty of Business, Cluj-Napoca, ROMANIA

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

16:00 - 16:30 Safiye Hüseyin Elbi'den Bugüne Değişen ve Gelişen Hemşirelik
Keynote Speaker

Prof.Dr. Arzu TUNA

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

16:30 - 17:00 Siber Güvenlikte Yapay Zeka
Keynote Speaker

Kadir Murat BİÇER

Kurumsal Bilgi Yönetimi Müdürü , STM Savunma Teknolojileri, Mühendislik ve Ticaret A.Ş.

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

17:00 - 17:30 TOPLUM 5.0, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELECEK
Keynote Speaker

Dr. Hüseyin HALICI

Toplum 5.0 Akademi Başkanı, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


17:30 - 18:30 Toplum 5.0 ve Eğitim
Moderator: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aydın BAŞAR

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

2023 EĞİTİM VİZYONUNUN TOPLUM 5.0 ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Mustafa Aydın BAŞAR ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
CEM MORAN MORAN ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
Belis Feyza GÜLLÜ ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
ADİL ÇORUK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

SISTEM ANALIZI PROGRAMLARI VE YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARINDA ENTEGRE BILGI YÖNETIMI
Kuddis Büyükakıllı ( Mersin Üniversitesi / Türkiye)

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRMENİN TOPLUM 5.0 BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Mustafa Aydın BAŞAR ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
Belis Feyza GÜLLÜ ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
CEM MORAN MORAN ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
adil çoruk ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
zeynep Hiçdurmaz ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)
Gökhan Göktürk ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)
Işılay Göktürk ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)

COVID-19 BAĞLAMINDA TOPLUMDA RİSK İLETİŞİMİ
bÜŞRA YÜRÜK ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
ece çölkesen ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

18:30 - 19:30 Farklı Açılardan Toplum 5.0
Moderator: Doç. Dr. Nilay KÖLEOĞLU

EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ İLE SİGARA BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşegül Arasıl ( Bağımsız Araştırmacı / Türkiye)

NEYİ DOĞRU YAPTILAR? İNFODEMİ İLE MÜCADELE
bÜŞRA YÜRÜK ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
ece çölkesen ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

YÜKSEKÖĞRETIMDE ULUSLARARASILAŞMA VE ULUSLARARASI ÖĞRENCILER: “SOFT POWER”
zeynep Hiçdurmaz ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)
Gökhan Göktürk ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)
Işılay Göktürk ( Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye)

DİJİTAL İLETİŞİM UYGULAMALARININ SAĞLIK TURİZMİNE YANSIMASI
Ruşin HACİŞAHİNOĞULLARI ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

  
HOLISTIC SALOON - 20 Ekim Çarşamba 2021
10:00 - 10:30 Is society 5.0 a network of Smart Cities?
Keynote Speaker

Dr. Miguel Goede

University of Governance 5.0. / USA

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

10:30 - 11:00 A New Source of Impact for Circular Economy
Keynote Speaker

Assoc.Prof. Dr. HIMANSHU AGARWAL
Faculty of Commerce and Business Administration (Research Centre), Deva Nagri College, INDIA

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

11:00 - 11:30 Toplum 5.0: Dijital Dünya'da toplumsal dönüşüm
Keynote Speaker

Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ
Tekirdag Namik Kemal Üniversitesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

11:30 - 12:00 Phygital Society for All Living Beings
Keynote Speaker

Prof. Dr. Bhimaraya METRI
Director at Indian Institute of Management Nagpur Nagpur, Maharashtra, India

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

12:00 - 12:30 Kültürler Arası Öğrenim ve Öğretim
Keynote Speaker

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

BAU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

13:00 - 13:30 Toplum 5.0'da Risk Kavramına Kaotik Bakış

Prof. Dr. İ. Melih BAŞ

 Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

13:30 - 14:00 Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlar
Keynote Speaker

Prof. Dr. Alper B. İSKİT

Hacettepe Üniversitesi

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

14:00 - 14:30 Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama Perspektifinde Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası Olarak Muhasebede Paradigma Kayması
Keynote Speaker

Prof.Dr. Orhan ELMACI

Dumlupınar Üniversitesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


14:30 - 15:00 Geçmişten Günümüze Yaratıcılık: Teknikler, Araştırmalar ve Eğitimdeki Uygulamaları
Keynote Speaker

Prof. Dr. Hamit COŞKUN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

15:00 - 15:30 Yeni Bir Meslek Olarak Uzay Hemşireliği
Keynote Speaker

Doç. Dr. Serdar SARITAŞ

İ.Ü. Hemşirelik Fakültesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

15:30 - 16:00 The EU’s Quest Towards An Anthropocentrıc Dıgıtal Sovereıgnty
Keynote Speaker

Prof. Dr.sc Goran Ilik
Dean of the Law Faculty, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola
North Macedonia

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

16:00 - 16:30 21 Yüzyıl eğitim programı: Endüstri 4.0 ile Toplum 5.0 arasındaki köprü
Keynote Speaker

Doç.Dr. Memet KARAKUŞ

Çukurova Üniversitesi, TÜRKİYE

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

16:30 - 17:00 A we ready to society 5.0?
Keynote Speaker

Igor PUSTYLNICK (Dr. , DBA, CPA, CMA)


Conestoga College, Hillsburgh, Ontario, CANADA

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

17:30 - 18:00 Yaratıcı Beynin Analizi
Keynote Speaker


Dr. Arzu BALOĞLU

( Marmara Üniversitesi / Türkiye)

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


18:00 - 18:30 Project managemet skills on society 5.0
Keynote Speaker

Dr. Julia I. Rodriguez Morales

Coordinator or the Research Group Innovation towards Digital Transformation and Sustainable Development.

Faculty of Engineering, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) /MEXICO

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


18:30 - 19:30 Toplum 5.0'da Ekonomi
Moderator: Prof.Dr. Orhan ELMACI

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

ENDÜSTRİ 4.0, TOPLUM 5.0 VE TÜRKİYE
Coskun Joe Dizmen ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
BÜŞRA YAVUZ ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

NETWORK ANALYSIS FOR INNOVATION ECOSYSTEM OF SAMSUN
Okan Gümüş ( Ondokuz Mayis University / Türkiye)

TOPLUM 5.0 BAĞLAMINDA İŞBIRLIKÇI TÜKETIMIN DEĞERLENDIRILMESI: AIRBNB MOBIL UYGULAMASINA YÖNELIK KULLANICI YORUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Volkan Temizkan ( Karabük Üniversitesi / Türkiye)

ÜRÜN VE SERVİS BAĞLAMINDA DİJİTALLEŞMENİN KULLANICI DENEYİMİ AÇISINDAN İDRELENMESİ
akgün Tokatlı ( İstanbul Medipol Üniversitesi / Türkiye)

YENİ BİR UFUK: TOPLUM 5.0
Coskun Joe Dizmen ( Toros Üniversitesi / Türkiye)
Seda demİR ( Toros Üniversitesi / Türkiye)

19:30 - 19:45 CLOSING SESSION / KAPANIŞ OTURUMU

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy