Su - 3 Haziran Perşembe 2021
09:00 - 09:30 Registration
Kayıt

:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 


09:30 - 10:00 Opening Speeches
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

 • Congrees  Co-President
 • Founder& CEO of Rating Academy/TURKEY
 • Çanakkale Onsekiz Mart University/TURKEY

Prof. Dr. Sibel TAN 

 • Congrees Co-President
 • Dean of Çanakkale Faculty of Applied Sciences/TURKEY
 • Çanakkale Onsekiz Mart University/TURKEY 

Prof. Dr. Murat YILDIRIM 

 • Congrees  Co-President
 • Dean of Faculty of Agriculture/TURKEY
 • Çanakkale Onsekiz Mart University/TURKEY

 Prof. Dr. Sedat MURAT

  • Rector of  Çanakkale Onsekiz Mart University/ TURKEY

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  10:00 - 10:30 Practical climate change and environmental solutions with communities around schools, through the topic of food /Project

  Prof. Dr. Mariana IVANOVA 
  Rector of University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv / BULGARIA

   :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  10:30 - 11:00 Preparing for the Effects of Climate Change: Adaptation Action Plans
  İklim Değişikliğinin Etkilerine Hazırlanmak: Uyum Eylem Planları

  Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
  Istanbul University - Cerrahpasa Faculty of Forest /TURKEY

   :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  11:00 - 11:30 The Effects of Climate Change On The Turkish Crop Production Sector
  İklim Değişikliğinin Türkiye Bitkisel Üretim Sektörüne Etkileri

  Dr. Mehmet Hasdemir
  Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü/TURKEY

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  12:00 - 13:00 Lunch Break

  13:30 - 15:00 Tarım & Gıda

  Moderator: Prof. Dr. Sibel TAN (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  GIDA AYAK İZİ (FOODPRINT) YAKLAŞIMI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİLERİ
  Ayla ÜNVER ALÇAY ( İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye)
  Aysun sağlam ( İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye)

  CLIMATE CHANGE AND INSECT DECLINE IN AGRICULTURAL AND RANGELAND AREAS
  Baboo Ali ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Fırat Alatürk ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Edanur sümeyye KUtlu ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  THE INFLUENCE OF DEFICIT IRRIGATION TREATMENTS ON FLOWERING PHYSIOLOGY OF GLADIOLUS
  Arda Akçal ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  KÜRŞAD DEMİREL ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  GÖKHAN ÇAMOĞLU ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  İKLIM DEĞIŞIKLIĞININ FINANSMANI: TARIM KREDILERI
  Esra KADANALI ( Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Türkiye)
  Emine KAYA ( Malatya Turgut Özal Üniversitesi / Türkiye)

  İKLIM DEĞIŞIKLIĞININ TARIMSAL ENFLASYONA ETKISI: TÜRKIYE ÖRNEĞI
  selma kayalak ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü / Türkiye)

  15:00 - 16:30 Su Kaynakları

  Moderator: Prof. Dr. Murat YILDIRIM  (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  DAMLA SULAMA YÖNTEMI ILE UYGULANAN FARKLI SULAMA SEVIYELERININ SULTANI ÇEKIRDEKSIZ ÜZÜM ÇEŞIDINDE VERIM VE BAZI KALITE ÖZELLIKLERINE ETKISI
  Nigar Karaman Bendler ( Çomü / Türkiye)

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MUĞLA İLİ SU KAYNAKLARINA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Nedim Özdemir ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
  Aslı aslan ( Georgia Southern University / United States)

  METEOROLOJİK KURAKLIĞIN ALANSAL VE ZAMANSAL GİDİŞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ORTAMINDA HARİTALANMASI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
  Ali Demir Keskiner ( Harran Üniversitesi / Türkiye)
  Sabri Akın ( Harran Üniversitesi / Türkiye)

  ÇEŞME ILDIR KÖRFEZİNDEKİ GÖRECELİ DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİMİ VE ERİME SUYU TAŞKINLARININ İKLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKISI
  TARIK İLHAN ( Dokuz Eylül Üniversitesi / Türkiye)

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARININ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ VE GELECEK YAKLAŞIMI
  Bilge Aydın Er ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)
  Yuksel ardalı ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye)

  16:30 - 17:30 Nüfus ve İnsan Kaynakları

  Moderator: Asst. Prof. Dr. Didem HEKİMOĞLU TUNÇ (Çanakkale Faculty of Applied Sciences/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  Ahmad Samim Pouya ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü / Afghanistan)
  ÖZGE CAN NİYAZ ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YARATTIĞI GÖÇ: İKLİM MÜLTECİLİĞİ
  Nihal Gökçe ( Hitit Üniversitesi / Türkiye)

  MEGAN HUNTER’IN SONDAN SONRA ADLI ESERININ İKLIM KURGU ÇERÇEVESINDE İNCELENMESI: KADININ YAŞAM MÜCADELESI
  Öznur Cengiz Çeliker ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  ENSURING THE QUALITY OF FINANCIAL-BANKING SERVICES IN THE CONTEMPORARY CONDITIONS
  Larisa Mistrean ( Academy of Economic Studies of Moldova / Moldova, Republic of)

  17:30 - 18:45 Enerji Kaynakları

  Moderator: Asst. Prof. Dr. Arzu KURT (Çanakkale Faculty of Applied Sciences/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ENERJİ YOKSULLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Işıl şirin Selçuk ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Türkiye)
  Feza Sencer Çörtoğlu ( Ankara Üniversitesi / Türkiye)

  CREATING AIRY BEAMS AS DIRECTED AND CONCENTRATED ENERGY
  Gamze KAYA ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Sedat AVCI ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Necati kaya ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Arzu Kurt ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Mustafa Kurt ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  STUDY OF WIRELESS ENERGY TRANSMISSION BY DIFFERENT LASER MODES
  Necati kaya ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Gamze KAYA ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  NÜKLEER ENERJİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE FIRSATLARI VE RİSKLERİ
  Emrah Akyüz ( Bingöl Üniversitesi / Türkiye)

  FAZ DEĞİŞİM MATERYAL ESASLI MUHAFAZA VE İKLİM DOSTU KÜRESEL GIDA LOJİSTİĞİ
  Tuğba Güngör Ertuğral ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Gıda Teknolojisi Bölümü / Türkiye)

    
  Su - 4 Haziran Cuma 2021
  10:00 - 10:30 A New Unmanned Air Vehicle
  a new unmanned air vehicle (UAV) “Heavy Weight Carrying Quadrotor-like UAV”.

  Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU

  Middle East Technical University, Department of Electical and Electronics Engineering,  Ankara / TURKEY

   :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  10:30 - 12:00 Enerji Kaynakları

  Moderator: Prof. Dr. Mustafa KURT (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences /TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 


  SOCIAL WORK RESPONSES AGAINST THE EFFECTS OF NUCLEAR ENERGY
  Merve Deniz PAK GÜRE ( Başkent Üniversitesi / Türkiye)

  ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THE NOTION OF CONSERVATION
  Barış Mete ( Selçuk Üniversitesi / Türkiye)

  SERA GAZLARI, MEVSIMSEL DEĞIŞIMLER VE TURIZM SEKTÖRÜ
  Hakan uslu ( Adıyaman Üniversitesi / Türkiye)

  ENERGY CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION NEXUS FOR NIGERIA
  Esther Aderinto ( University / Nigeria)
  David ushie ( Lead City University, Ibadan / Nigeria)

  12:00 - 13:00 Lunch Break

  13:00 - 13:30 Climate Change in Turkish Seas
  Türkiye Denizlerinde İklim Değişikliği

  Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE

  Dokuz Eylül University, Institute of Marine of Sciences and Technology/TURKEY 

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  13:30 - 15:00 Doğal Kaynaklar Oturumu

  Moderator: Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ (Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, /TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  TOPLUMSAL DENİZ VE İKLİM OKURYAZARLIĞIN GELİŞİMİ AÇISINDAN “ANTALYA’NIN DENIZ VE KIYILARININ İKLIM DEĞIŞIKLIĞINE ADAPTASYONU” AB PROJESI SONUÇLARI
  Elif Özgür Özbek ( Türk Deniz Araştırmaları Vakfı / Türkiye)
  SİBEL SEZER ( Türk Deniz Araştırmaları Vakfı / Türkiye)
  Şeyma Merve KAYMAZ MÜHLİNG ( İstanbul Teknik Üniversitesi / Türkiye)
  MERVE TAN ( Akdeniz Üniversitesi / Türkiye)

  THE BACTERIAL ROLES IN MUCILAGE FORMATION; SAMPLE CASE OF SEA OF MARMARA
  Gülşen altuğ ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  Pelin Saliha ÇİFTÇİ TÜRETKEN ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  Mine ÇARDAK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Meryem öztaş ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)

  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENİZLERDE PATOJEN BAKTERİLERİN DAĞILIMINA ETKİSİ
  Mine ÇARDAK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Gülşen altuğ ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  Pelin Saliha ÇİFTÇİ TÜRETKEN ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  Samet kalkan ( Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Türkiye)

  AKUATİK ALANLARDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BAKTERİYEL ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN KÜRESEL DAĞILIMINA ETKİSİ
  Pelin Saliha ÇİFTÇİ TÜRETKEN ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  Gülşen altuğ ( İstanbul Üniversitesi / Türkiye)
  MİNE ÇARDAK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Bölümü / Türkiye)
  Samet kalkan ( Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Türkiye)

  EXTREME WIND ANALYSIS IN WESTERN ANATOLIA
  Hakan Aksu ( Samsun Universitesi / Türkiye)
  Atanur Aksoy ( Samsun Universitesi / Türkiye)

  15:00 - 15:30 Climate-related changes in the Mediterranean Ecosystem

  Prof. Dr. ALi Cemal GÜCÜ

  Middle East Technical University Institute of Marine Sciences

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 


  15:30 - 16:45 İstilacı türler

  Moderator: Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇİFT KABUKLU TÜRLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pınar Yıldırım ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  ergi bahrioğlu ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
  ERTAN ERCAN ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

  BAZI C3-C4 BITKILERININ FENOLOJIK GÖZLEMLERI VE DÖNEMLERINE GÖRE KARBON TUTMA ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI- KONYA-KARAPINAR ÖRNEĞI
  KEVSER KARAGÖZ SEZER ( TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / Türkiye)

  KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BÖCEKLER ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ
  İPEK YAŞAR ( ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKULTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / Türkiye)
  ŞAHİN KÖK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı / Türkiye)
  İSMAİL KASAP ( ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKULTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / Türkiye)

  TÜRKIYE’DE GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE İSTILACI AFIT (HEMIPTERA: APHIDOMORPHA) TÜRLERI ÜZERINE BIR META-ANALIZ
  Şahin KÖK ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı / Türkiye)

  IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON POPULATION DYNAMICS OF CERTAIN FIELD CROP INSECT PESTS
  Baboo Ali ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Fırat Alatürk ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  Habibe Doğan ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  16:45 - 18:00 Genç Araştırmacılar Oturumu-I

  Moderator: Prof. Dr. Murat ŞEKER (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture/TURKEY)

  :  https://zoom.us/j/92641718290 

    YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  SU STRESININ MINYATÜR GÜLLERIN FIZYOLOJIK VE MORFOLOJIK ÖZELLIKLERI ÜZERINE ETKILERININ BELIRLENMESI
  G.RUMEYSE ÇATIKKAŞ ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  KÜRŞAD DEMİREL ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  GÖKHAN ÇAMOĞLU ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  YAPRAK BASINÇ SENSÖRLERI ILE BIBERDE GERÇEK ZAMANLI KURAKLIK TESPITI
  GÖKHAN ÇAMOĞLU ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  KÜRŞAD DEMİREL ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  HAKAN NAR ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  MEYVE ÜRETICILERININ İKLIM DEĞIŞIKLIĞI BILINÇLERI (ÇANAKKALE İLI LAPSEKI İLÇESI ÖRNEĞI)
  REFİK ÖZŞAHİN ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
  BENGÜ EVEREST ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

  WHAT IF WE MAKE CLIMATE CHANGE ILLEGAL?
  Derin Altan ( İstanbul Teknik Üniversitesi / Türkiye)
  Derin Altan ( İstanbul Teknik Üniversitesi / Türkiye)

  TURNING POINTS OF COMBATING CLIMATE CHANGE: UNFCCC AND KYOTO PROTOCOL
  Nurbanu Bulgur ( Sakarya Üniversitesi / Türkiye)

    
  Su - 5 Haziran Cumartesi 2021
  10:00 - 10:30 Invited Speaker

  Prof. Dr. İ. Melih BAŞ

  :  https://zoom.us/j/92641718290