ÖYKÜ - 26 Mayıs Çarşamba 2021
10:00 - 11:00 Açılış Konuşmaları / Opening Session

Assoc. Prof. Dr. Özge Uysal Şahin (Conference Co-Chair, TURKEY)

Assist. Prof. Dr. Merve Ertok Onurlu (Conference Co-Chair, TURKEY)

Prof. Evren Karayel GÖKKAYA (Curator of the Exhibitions/Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY)

Assoc. Prof. Dr. Nurida NEVRUZOVA (Rating Academy International Relations Coordinator, AZERBAIJAN)

Prof. Dr. Sholpan Zharkynbekova (Rating Academy International Relations Coordinator, KAZAKHISTAN)

Prof. Dr. Turgay Berksoy (Rating Academy Academic Advisor, TURKEY)

Prof. Dr. Mariana Ivanova (Rector of University of Agribusiness and Rural Development, BULGARIA)

Prof. Dr. Rafiq Nevruzov (Vice Rector of Baku Slavic University, AZERBAIJAN)

Prof. Dr. Suat Uğur (Vice Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, TURKEY)


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

11:00 - 12:00 "Sağlık Geleceğinde Yapay Zeka"

Prof. Dr. Melih BULUT

Emekli Öğretim Üyesi, Profesyonel Tıp Yöneticisi, SASDER Üyesi, TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 


12:00 - 12:45 "Sağlıkta Holistik Bakış ve Paradigma Değişimleri"

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer ÖNDER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

13:30 - 14:00 "Domestic Violence During the Pandemic-Evidence from Rolling Quarantines in Chile”

Prof. Dr. Sonia BHALOTRA

University of Warwick,

Institute for Social and Economic Research (ISER), UNITED KINGDOM


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

14:00 - 14:30 “The Causal Effects of Education on Adult Health, Mortality and Income: Evidence from Mendelian Randomization and the Raising of the School Leaving Age”

Dr. Matt DICKSON

Institute for Policy Research (IPR), University of Bath, UNITED KINGDOM


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

14:30 - 15:00 “Türkiye Sağlık Sisteminin Performansının OECD Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi”

Prof. Dr. Murat ATAN

Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü Bölüm Başkanı, Ankara/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

15:00 - 15:30 “Türkiye Sağlık Sistemi İçerisinde Sağlık Ekonomisi Uygulamaları”

Dr. Güvenç KOÇKAYA

Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Derneği Başkanı, ECONiX Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

15:30 - 16:00 "Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Yeni Yaklaşımlar"

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

16:00 - 16:30 “Insights from Cognitive Neuroscience on the Human Brain and Economic Behavior”

Assoc. Prof. Dr. Larissa BATRANCEA,

Babes-Bolyai University, Faculty of Business, Cluj-Napoca, ROMANIA


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

16:30 - 16:45 "The Art of Healing with Clay"

Caroline DOUGLAS

The Artist, USA


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

17:00 - 18:00 “What ethical values have we learnt through the COVID-19 pandemic and will we really act on these?”

Prof. Darryl R.J. MACER

President of American University of Sovereign Nations, Scottsdale, Arizona, USA.

Director of Eubios Ethics Institute and Director of the International Peace and Development Ethics Centre at Kaeng Krachan


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

  
ÖYKÜ - 27 Mayıs Perşembe 2021
10:00 - 10:30 Ethics and Moral Awareness of Artificial ıntelligence

Prof. Nader GHOTBI

Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, JAPAN


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

10:30 - 11:00 "Knowledge, attituded and skill of Post Graduate Medical Students regarding Plagiarism in Bangladesh"

Prof. Shamima P. LASKER 

Shahabuddin Medical College & Hospital, Dhaka, BAGLEDSH


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

11:00 - 11:30 “Overcoming the Challenges in Bioethics Education for Improving the Future of Healthcare”

Prof. Mohammad Shahid SHAMIM

Dow University of Health Sciences, Karachi, PAKISTAN


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

11:30 - 12:00 "Sanat ve İnsan Doğası"

Prof. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

13:00 - 13:30 “Yeni Geliştirilen Gıda Ürünlerin Duyusal Özelliklerinin Beslenme Açısından Önemi”

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR

Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Mersin/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

13:30 - 14:00 “Diş Hekimliği Eğitiminde Dijital Yerliler”

Prof. Dr. İlgi TOSUN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim  Dalı, Çanakkale/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG 

14:00 - 14:30 “Yeni İlaç Geliştirme Süreçleri”

Dr. Recep Selim ŞENTÜRK,

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara/TÜRKİYE


:  https://zoom.us/j/92641718290