Toplantı Salonu - 9 Haziran Çarşamba 2021
09:30 - 10:30 Açılış Konuşmaları / Opening Session

Assist. Prof. Dr. Nilay KÖLEOĞLU (Conference Co-Chair, TURKEY)

Lecturer (MSc ) Rriollza AGOLLİ  (Conference Co-Chair, ALBANIA)
Prof. Dr. Rafiq NEVRUZOV (Vice Rector of Baku Slavic University, AZERBAIJAN)
Prof. Dr. Ömer ARIÖZ, Rector of Toros University /TURKEY)
Prof. Dr. Dhimitri BELLO (Rector of Korça "Fan S. Noli" University /ALBANIA)
Prof. Dr. Ali JASHARİ (Honorary President / ALBANIA)

Prof. Dr. Nurida NEVRUZOVA (Rating Academy International Relations Coordinator, AZERBAIJAN)

Assoc. Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN (Rating Academy , TURKEY)

Prof. Dr. Turgay BERKSOY (Rating Academy Academic Advisor, TURKEY)

Prof. Dr. İ. Melih BAŞ (Istanbul Arel University, TURKEY)

Prof. Dr. Mariana IVANOVA (Rector of University of Agribusiness and Rural Development, BULGARIA)

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI (Vice Rector of Ostim Technical University-Ankara / Turkey)


:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

10:30 - 11:00 İnovasyon Yönetiminde Uluslararası Son Gelişmeler ve Pandemi Döneminde İnovasyon Fırsatları
Moderator: Doç. Dr. Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR


Müjgan ÇETİN
İnovasyon Yönetimi Danışmanı, Türkiye Delegesi ISOTC279 Inovation Management WG,
chairwomen of MTC139 Türkiye İnovasyon Yönetimin Ayna Komite Başkanı,
Proje Lideri Bilim Kızı projesi

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

11:00 - 12:15 Inovasyon, Online Eğitim ve Yapay Zeka
Moderator: Bilgin YAZAR

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


İnovasyon Hangi Topraklarda Yeşerir

Öğr. Gör. Zafer KARADAYI

Nara Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı


Online Eğitim ve İnovasyon

Bilgin YAZAR

VEDUBOX CEO'su


İnovasyon  ve Eğitim

Burcu YILMAZ

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu BaşkanıÇevrimiçi Sınav Güvenliğinde Teknoloji Kullanımı

Volkan BARAN

Founder & CEO - Witwiser Technology Inc.Tarayıcı Tabanlı Vıdeo Konferans Sıstemlerı Uygulamaları

Dr. Cumali YAŞAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

13:00 - 14:15 Sosyal ve Yönetsel Yönleriyle Inovasyon
Moderator: Prof. Dr. Turgay BERKSOY

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu

Mersin Üniversitesi Girişim Limanı Müdürü TOBB KGK Başkan Yard.

 


Pandemide Yeni Ekonominin Yükselişinde Kadın, Sosyal Sağlık ve Gümüş Ekonomi

Doç.Dr. ZAHİDE ONARAN

Istanbul University, İstanbul / TURKEY

 

Yönetimde Inovasyon

Dr. Mustafa ASLAN

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü


14:15 - 15:30 Küreselden Yerele Pandeminin Ekonomik Etkileri
Moderator: Prof. Dr. İ. Melih BAŞ

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Management Strategies of SMEs in OSTİM Industrial Zone during the Covid-19 Pandemic

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Ostim Technical University-Ankara / Turkey


 Covid-19 Pandemi Sürecinin İşletmelerin Finansal Yapıları Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Orhan ELMACI

Dumlupınar Üniversitesi


Inovasyon, Küresel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye

Prof. Dr. Selim İNANÇLI

Sakarya Universitesi


Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık İçin Tutumlu Inovasyon.

Prof. Dr. İ. Melih BAŞ

Istanbul Arel University, Istanbul /TURKEY


15:30 - 17:00 Pandemi Sürecinde Azerbaycan'da İlim ve Tahsil
Moderator: Prof.Dr. Nurida NOVRUZOVA

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Doç.Dr. Vefa İskenderova

Panelist

Bakü Dövlet Universitesi İletişim fakültəsi

 

Doç. Dr. Pervane İbrahimova

Panelist

Bakü Dövlet Universitesi İletişim fakültəsi


Ph.D. Gülgün Quliyeva

Bakü Dövlət Üniversitesi, Uluslararası ilişkilər fakültəsi

17:00 - 18:30 Farklı Açılardan Inovasyon
Moderator: Doç.Dr. Zahide Onaran

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Pandemi Sürecinde Matematik ve İnovasyon İlişkisi

Prof. Dr. Ayhan ESİ

Malatya Turgut Ozal Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Malatya/ TÜRKİYE

 

Veri ve İnovasyon

Doç.Dr. Osman YILMAZ

Batman University / TURKEY

 

 Tree-based Algorithms in R

Assoc. Prof. Dr. Melekşen AKIN

Iğdır University / Turkey


Pandemi Sürecinde Kuşaklarda Endişe Faktörünün İnovasyona Etkisi

Doç. Dr. Gönül KONAKAY

Kocaeli Üniversitesi


Kosova’da  Tarıhı Kültürel Eserlerin Restorasyon Calısmaları: T.C. Vakıflar Genel MÜüdürlüğü Tarafından Yapılan Mamuşa Saat Kulesi Restorasyon Çalışmaları

Hevzi MAZREK

Mamuşa Belediyesi Başkanlık Kabine Şefi / Kosova

  
Toplantı Salonu - 10 Haziran Perşembe 2021
09:30 - 11:00 Havacılıkta İnovasyon Rüzgarı Paneli
Moderator: Doç. Dr. Vildan Durmaz

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Doç.Dr. Savaş Selahattin ATEŞ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Havacılık Yönetimi Bölümü

Öğr.Gör. Beste Pelin Çelem

Nişantaşı Üniversitesi İİBF Fakültesi/Havacılık Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu /Yüksek Okul Müdürü

Dr.Yılmaz Yıldırım

Havayolu Pilotu 

Furkan KABA

Türk Hava Yolları IOCC- Dispatch


11:00 - 12:00 Turizm ve İnovasyon
Moderator: Prof.Dr. Ayhan ESİ

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Yaratıcı Turizm Pazarlaması

Prof.Dr. Mustafa BOZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı

 

Covid-19 Pandemi Krizi ve Kruvaziyer Turizminde İnovatif Kriz Yönetimi

Prof. Dr. Gürol Özcüre

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dekanı

Doç.Dr.Aziz Muslu

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

Doç. Dr. Nimet Eryiğit

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

12:00 - 12:30 SEMİNER: Zaman Serileri Analizi

Doç. Dr. Şenol ÇELİK

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bingöl/Türkiye


:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

13:00 - 13:30 Türk Gemi Inşa Sanayi - Güncel Gelişmeler ve Inovativ Yaklaşımlar
Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BAMYACI

 Ercan Özokutucu

GİSBİR Gen Sek. Yard.

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

13:30 - 14:30 Pandemi Sürecinde Yayıncılık ve Okuryazarlık
Moderator: Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Pandemi Sürecinde Akademik Yayıncılık; Sorunlar ve Fırsatlar

Dr. Hasan ERBAY

Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics, Afyonkarahisar, TURKEY

 

Pandemi Sürecinde Ekonomi Okuryazarlığının Toplumsal Faydaları

Prof.  Dr. Serkan DILEK

Kastamonu University / TURKEY

14:30 - 15:45 Pandemi ve Uzaktan Eğitim
Moderator: Doç. Dr. Filiz TUFAN EMİNİ

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Approach to students' self control realization at studying of information technologies at online education domination

Assoc. Prof.Dr. Vladlen SHAPO

National University "Odessa Maritime Academy" / UKRAINE

 

Speech Title: E-Learning

Dr. Elda DOLLIJA

University “Fan S. Noli", Korçë / Albania

 

Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim ve 21. Yüzyıl Yetkinliklerinin Kazandırılmasında Üniversitelere Düşen Roller

Prof. Dr. Serap ÇEKEROL

Eskişehir Technical University / Turkey

 

Pandeminin Eğitim Üzerine Etkileri ve Uzaktan Eğitimin Geleceği

Prof.Dr. Harun DEMİRKAYA

Kocaeli University / TURKEY

15:45 - 17:00 Inovasyon, Doğa ve Tıp
Moderator: Doç. Dr. Şenol ÇELİK

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  


Geçmişten Günümüze Tarım ve Biyocesitlilik

Mete TÜRKOĞLU

Doğa koruma ve milli parklar il şube müdürü / IĞDIR

 

Aktif Karbon COVİD-19 salgınının çözümünde bir anahtar olabilir

Prof.Dr. HASAN GÖKSEL ÖZDİLEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ,Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

Pandemide teletıp uygulamaları ve malpraktis

Doç. Dr. Esin AKGÜL KALKAN

Çanakkale Onsekiz Mart University

17:00 - 18:15 Inovasyon ve Sağlık
Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Banu DAVUN

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

PAENIBACILLUS ALVEI DZ/3 AND BACILLUS SUBTILLIS AA/11 AS A PROMISING PROBIOTICS IN THE NEAR FUTURE
Sofija Kostandinovska ( Faculty of Natural Sciences and Mathematics / Macedonia)

PANDEMİ DÖNEMİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BÖBREK NAKİL MERKEZİ SONUÇLARI
Hasan anıl Kurt ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

PERSPECTIVE AND FUTURE OF ICT IN HEALTHCARE SERVICE AND MANAGEMENT IN BANGLADESH
Jawad Shams ( University of Dhaka / Bangladesh)
Sadia sultana Tasnim ( Bangladesh University of Professionals / Bangladesh)

ÜRETİM SIRASINDA OLUŞAN FİRE POLYESTER NONWOVEN KUMAŞLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE ÜRETİLEN GERİ DÖNÜŞÜM İÇERİKLİ POLYESTER NONWOVEN KUMAŞLARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Volkan Balcı ( Mogul Tekstil / Türkiye)

  
Toplantı Salonu - 11 Haziran Cuma 2021
09:45 - 11:00 Pandemi Sosyal Bilimler ve Çevre
Moderator: Doç. Dr. Çiğdem ÖZKAN

:  https://zoom.us/j/96134090787 

  YOUTUBE:    https://bit.ly/3jZiBcG  

IMPACT OF COVID -19 ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES UNDERGRADUATE DISSERTATIONS OF SRI LANKA
Kalpani Dambagolla ( University of Peradeniya, Sri Lanka / Sri Lanka)
Ashawarie Karunanayake ( University of Peradeniya, Sri Lanka / Sri Lanka)

THE IMPACT OF LOGISTICS INNOVATIVENESS ON LOGISTIC CAPABILITIES: EVIDENCE FROM LOGISTICS INDUSTRIES IN ARTVIN
Karahan Kara ( Artvin Çoruh Üniversitesi / Türkiye)
Emre İpekci ( Artvin Çoruh Üniversitesi / Türkiye)

TRANSPARENCY AND PUBLIC SERVICES IN LOCAL GOVERNMENT. CASE STUDY MUNICIPALITY OF KORCA, ALBANIA.
Eva Dhimitri ( University / Albania)

COVID 19 PANDEMISI SÜRECINDE ÖĞRETMEN YETIŞTIRME UYGULAMALARINDA UZAKTAN EĞITIM
Banu Davun ( Aksaray Üniversitesi / Türkiye)

11:00 - 11:30 Technology and Innovation
Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Karahan KARA

Elif ÖZKAN

General Manager of RO-MEGA TRADE / ROMANIA