Salon 1 - 11 Ekim Pazartesi 2021
-

CONGRESS PROGRAM


CEAD 2021


The 6th International Contemporary Educational Research Congress 


in collaboration with Alfred Nobel University (Ukraine) and the Contemporary Educational Research Association (CEAD) (Türkiye)


(Ukrainian and Turkish Time Zones)OPENING CEREMONY


ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

10:00 - 10:20 OPENING CEREMONY SPEAKER:

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

Prof. Dr.  Nevide AKPINAR DELLAL

President of Contemporary Educational Research Association
President of the Congress


10:25 - 10:45 OPENING CEREMONY SPEAKER:

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080


YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Borys KHOLOD

President of Alfred Nobel University
President of the Congress

10:50 - 11:10 OPENING CEREMONY SPEAKER:

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Sergii KHOLOD

Rector of Alfred Nobel University 

11:15 - 11:25 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Michael MURPHY

President of European University Association

11:30 - 11:55 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Onur Bilge KULA

Hacettepe University, Turkey

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN MADDİ VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ NELERDİR?

12:00 - 12:25 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

Prof. Dr. Thorsten ROELCKE

Technical University of Berlin, Germany

MEHRSPRACHIGE BERUFSKOMMUNIKATION

13:00 - 13:25 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Jamil SALMİ

Global Tertiary Education Expert

14:00 - 15:30 CONCURRENT SESSION I
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Nurida NEVRUZOVA

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

ВЗАИМОСВЯЗИ ИНФОРМАТИКИ И НАУКОВЕДЕНИЯ НА ПУТИ К НОБЕЛЕВСКИМ ПРЕМИЯМ
Viacheslav Tyutyunnik ( International Nobel Information Centre (INIC) / Russian Federation)

ЛЮДСЬКІСТЬ В ОСВІТІ
Antonina Bulyna ( Uzhhorod National University / Ukraine)

ЯКІСНА ОНЛАЙН ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИК COVID-19
Iryna Shkura ( Alfred Nobel University / Ukraine)
Hanna Mytrofanova ( Alfred Nobel University / Ukraine)
Victoriia Haviada ( Alfred Nobel University / Ukraine)

15:35 - 16:50 CONCURRENT SESSION II
Chairperson: Prof. Dr. Şevki KÖMÜR

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

VALUES EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGE CURRICULUM: AN AUTHOETHNOGRAPHY OF AN ENGLISH TEACHER
Yasemin Kırkgöz ( Çukurova Üniversitesi / Türkiye)

FACTORS AND LEVELS OF STUDENT ENGAGEMENT IN A STATE COLLEGE: A MIXED-METHODS STUDY
Antonio Jr. Enerio ( Northwestern Mindanao State College of Science and Technology / Philippines)

EXPLORING MULTIPLE INTELLIGENCES IN A PRIMARY-LEVEL ENGLISH TEXTBOOK
Yasemin Kırkgöz ( Çukurova Üniversitesi / Türkiye)

A CASE STUDY ON ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF PORTFOLIO ASSESSMENT: FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS WHO ARE NOT USING PORTFOLIO AS AN ASSESSMENT TOOL
Ece Dilber ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

16:55 - 18:10 CONCURRENT SESSION III
Chairperson: Prof. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

PANDEMİ DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Aycan Çicek Sağlam ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
İlyas Yılmaz ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÖYE İLK ADIM PROGRAMINA YÖNELIK GÖRÜŞLERI VE ÖĞRETMEN MESLEĞI ADINA KAZANIMLARI
Elif Selcan Oztay ( Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Türkiye)

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
Merve Yılmaz ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)
Gülsün Atanur Baskan ( Okan Üniversitesi / Türkiye)

ULUSAL VE ULUSLARARASI EĞİTİM PROJELERİNİN ÖĞRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİ
Çağdaş Sal ( Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye)

PANDEMI SÜRECININ KURAMSAL OYUNCULUK DERSLERINE ETKISI
Münip Melih Korukçu ( İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye)
Sündüz Haşar ( İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye)

18:15 - 19:30 CONCURRENT SESSION IV
Chairperson: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

EINE KONTRASTIVE STUDIE ÜBER DIE CORONAVIRUS-MASSNAHMEN UND VERORDNUNGEN IN DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN SCHULEN NACH DEM IMPFPROZESS
Merve Çıldır ( Gazi Üniversitesi / Türkiye)

“WIE BITTE? A1.1” ADLI ALMANCA DERS KİTABINDAKİ KELİMELERİN DWDS VE DGD REFERANS DERLEMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Furkan Koca ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Hikmet Asutay ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)

EINE UNTERSUCHUNG VON STEREOTYP, VORURTEIL UND FEINDBILD IN BEKIR YILDIZ' WERKEN BEYAZ TÜRKÜ (WEISSER TÜRKISCHER FOLKSGESANG) UND SAHIPSIZLER (DIE WAISEN)
Rıza Ersin Öztürk ( Süleyman Demirel Üniversitesi / Türkiye)

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE ALMANCA ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN EĞİLİMLERİ
Nihal Ural ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Hikmet Asutay ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)

YABANCI DIL BÖLÜMLERINDE ZORUNLU YENI DURUM OLARAK ‘UZAKTAN EĞITIM’: ERCIYES ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
Aysın Kalaycı ( Erciyes Üniversitesi / Türkiye)

20:00 - 22:00 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Dr. Berk Diler KOVOS

The University of Chicago

Pritzker School of Molecular Engineering 

GELİŞEN KUANTUM MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİN GELECEĞİ - THE EMERGING FIELD OF QUANTUM ENGINEERING AND THE FUTURE OF EDUCATION

LANGUAGE: TURKISH-ENGLISH


  
Salon 1 - 12 Ekim Salı 2021
10:30 - 10:55 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Bayram AKÇA

Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

TÜRKİYE’DE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT’TA FIRSAT EŞİTLİĞİNE ÖRNEK BİR KURUM: HALKEVLERİ

10:55 - 11:20 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

FELSEFE EĞİTİMİ VE HOŞGÖRÜ

11:20 - 11:45 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Assoc. Prof. Dr. Nurida NEVRUZOVA

Bakü Slavic University, Azerbaijan

11:50 - 12:15 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Susanne KOCH

Frankfurt University of Applied Sciences, Germany

SOZIALES ENGAGEMENT BEI PANDEMIEBEDINGTER SOZIALER DISTANZIERUNG

12:15 - 13:00 EXHIBITION

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

GROUP EXHIBITION OF MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION, FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT, PAINTING DIVISION FACULTY MEMBERS

13:00 - 13:25 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Marcelo KNOBEL

Full Professor of Physics, University of Campinas, Campinas, SP, Brazil,
Member of the Magna Charta Observatory board

13:30 - 14:45 CONCURRENT SESSION V
Chairperson: Prof. Dr. Şevki KÖMÜR

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

A CRITICAL ANALYSIS OF DISADVANTAGED GROUPS' ACCESS TO DISTANCE EDUCATION IN TURKEY
Mehmet Akgündüz ( Ankara Üniversitesi / Türkiye)
Pervin Oya Taneri ( Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Türkiye)
Nevruz Uğur ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)

INQUIRY-BASED LANGUAGE LEARNING FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE
Mehtap Çiçen Efe ( Beykent Üniversitesi / Türkiye)
Yasemin Kırkgöz ( Çukurova Üniversitesi / Türkiye)

A CASE STUDY ON ENGLISH TEACHERS’ PERCEPTIONS OF PORTFOLIO ASSESSMENT: FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS WHO ARE NOT USING PORTFOLIO AS AN ASSESSMENT TOOL
Ece Dilber ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Perihan Korkut ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

THE QUEST OF KABIR: CONSCIENCE AS POETRY IN PRE-MODERN INDIA
Rajeev Kumar ( İbn Haldun Üniversitesi / Türkiye)

A Contrastive Rhetorical Move Analyses of the PhD Theses’ Introductions Written in English by Turkish and American PhD Students
Orçin Karadağ ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

14:50 - 16:25 Workshop

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Öğr. Gör. Tevfik Fikret COŞKUN


YADÜTA WORKSHOP FOR TOLERANCE, PEACE AND EQUAL OPPORTUNITY (CREATIVE THINKING AND DESIGN WORKSHOP)

16:30 - 18:00 CONCURRENT SESSION VI
Chairperson: Assist. Prof. Dr. Aysın KALAYCI

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

İÇERİSİNDE HAYVAN İMGELERİ BULUNAN ALMAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARINDAKİ KÜLTÜREL ÖGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Aykut Haldan ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Buse Demirel ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)

ÇEVİRİ ESERLERDEKİ KÜLTÜREL ÖGELERİN TARİHSEL SÜREÇLER İÇERİSİNDE DEĞİŞİMLERİ VE YENİDEN ÇEVİRİLER
Aykut Haldan ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Büşra Güzel ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)

DER TOD IN MIGRANTENLITERATUR DAS LEBEN IST EINE KARAWANSEREI - HAT ZWEI TÜREN - AUS EINER KAM ICH REIN - AUS DER ANDEREN GING ICH RAUS EMINE SEVGI ÖZDAMAR
Bilge Ünal ( Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Türkiye)

DIE ANALYSE DER STEREOTYPEN BEZÜGLICH DES FREMDHEITSKONZEPTS IM BUCH DURCH DAS LAND DER SKIPETAREN VON KARL MAY
Miray Enez ( Anadolu Üniversitesi / Türkiye)

EVALUATING THE IMPACT OF CROSS-BORDER EXTERNAL QUALITY ASSURANCE ON HIGHER EDUCATION INSTITUTION (EXAMPLE OF ALFRED NOBEL UNIVERSITY DNIPRO, UKRAINE)
Iryna Taranenko ( Alfred Nobel University / Ukraine)
Hanna Shcholokova ( Alfred Nobel University / Ukraine)

ÖKODÖRFER ALS KONSTRUKTIVER SPRECHANLASS UND THEMA DER LANDESKUNDE
Seval Karacabey ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

  
Salon 1 - 13 Ekim Çarşamba 2021
10:25 - 10:50 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Ali AKDEMİR

İstanbul Arel University, Turkey

TRANSFORMATION OF TURKEY AND OPPORTUNITY EQUALITY OF ATATÜRK'S REVOLUTION OF EDUCATION

10:50 - 11:15 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Sonia GRYCHOł

Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences in Oświęcim, Poland

ZEITGENÖSSISCHE KRANKENSCHWESTER IN POLEN


11:15 - 11:40 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Muhammet KOÇAK

Gazi University, Turkey

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ AÇISINDAN DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK ALMANYA'NIN SOSYAL POLİTİKALARI


11:40 - 12:05 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

Prof. Dr. C. Ergin EKİNCİ

Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

EDUCATIONAL POVERTY AND ITS RESULTS

12:05 - 12:30 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Assoc. Prof. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

YAŞAM KALİTESİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

12:30 - 13:15 EXHIBITION

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

GROUP EXHIBITION OF MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION, FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT, PAINTING DIVISION FACULTY MEMBERS13:15 - 14:15 CONCURRENT SESSION VII
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Perihan KORKUT

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


ROAD PATROL AUTONOMOUS DRONE “FLYING EYE”
Eyal Kohen ( ULUS PRIVATE JEWISH HIGH SCHOOL / Türkiye)
Loni Aslan Beharti ( ULUS PRIVATE JEWISH HIGH SCHOOL / Türkiye)
Reha Diri ( YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / Türkiye)
Talha Kılıç ( ULUS PRIVATE JEWISH HIGH SCHOOL / Türkiye)

“TOGETHER STRONGER” SMART ENERGY SUPPORT SYSTEM
Yusuf Yasef Özşalom ( Bahçeşehir Üniversitesi / Türkiye)
Eyal Kohen ( ULUS PRIVATE JEWISH HIGH SCHOOL / Türkiye)
Reha Diri ( YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / Türkiye)
Talha Kılıç ( ULUS PRIVATE JEWISH HIGH SCHOOL / Türkiye)

MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INTERNET RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING FUTURE TRANSLATORS
Nataliya Bidnenko ( Alfred Nobel University / Ukraine)

TRANSLATION STRATEGIES USED IN THE TRANSLATION OF JO JO MOYES’ ME BEFORE YOU INTO TURKISH
Suat Cakova ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

14:20 - 15:20 CONCURRENT SESSION VIII
Chairperson:

INTERNATIONAL TRENDS AND INFLUENCES OF GLOBALIZATION IN HIGHER EDUCATION
Juljana Laze ( University Aleksander Moisiu Durres / Albania)

OVERVIEW OF CHILDREN'S MUSIC GAMING ALBANIAN POPULATION POLLOGU 2011
Myjeser Iljazi ( Faculty of Pedagogy ,, St Kliment Ohridski '' Skopje / Macedonia)

BUSINESS ENGLISH DISCOURSE: SPECIFIC FEATURES AND IMPACT ON TRANSLATION
Nataliia V. Zinukova ( Alfred Nobel University / Ukraine)

LITERATURE OF ANGER OR WILD COURTS? REVELATIONS OF ANGER AND TABOO BREAKING IN THE SCHEHERAZADIAN LITERATURE
Hanan Bishara ( Haifa University / Israel)

15:25 - 16:25 CONCURRENT SESSION IX
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Muhammet Mustafa Alparslan

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

MATHEMATICS ANXIETY AMONG HIGH-SCHOOL STUDENTS IN MATH DIFFERENT LEVELS
Amal Sharif - Rasslan ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Imad Eilabuni ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Amtiaz Fattum ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Esmael Salman ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN ÖZ-DEĞERLENDİRME İNANÇLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Remzi Kıncal ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
Aytuğ Çam ( Çomü / Türkiye)

MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ MATEMATIKSEL MODELLEME BECERILERINI GELIŞTIRMEYE YÖNELIK ETKINLIKLERIN DEĞERLENDIRILMESI
Osman Rasit Işık ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Muhammet Mustafa Alpaslan ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Uğur Doğan ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDES TOWARD THE USE OF ONLINE DIGITAL LEARNING UNITS
Esmael Salman ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Amtiaz Fattum ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Amal Sharif - Rasslan ( The Arab Academic College - Haifa / Israel)
Nayif Awad ( The College of Sakhnin for Teacher Education / Israel)

16:30 - 16:55 KEYNOTE SPEAKER

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy


Prof. Dr. Ali AKAR

Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey

EVRENSEL HOŞGÖRÜ VE YUNUS EMRE

17:00 - 19:00 PANEL

ZOOMhttps://us06web.zoom.us/j/82645577080

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

Panel Chair: Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN


Türk Eğitim-Sen: Mürsel ÖZATA
Eğitim Bir-Sen: Önder UÇAK
Eğitim Sen: Birdal SAVRAN
Eğitim İŞ: Mesut SARIOĞLU


FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN EĞİTİM, TOLERANS VE BARIŞ

19:00 - 20:00 CONCURRENT SESSION X
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Yagut ALİYEVA

МЕСТО И РОЛЬ ТЕОРИЙ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
Yagut Aliyeva ( Baku State University / Azerbaijan)
Sevinc Aliyeva ( Baku State University / Azerbaijan)

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТА «ТЕЛО» В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Nergiz Macidova ( Baku State University / Azerbaijan)

A.O.MAKOVELSKY'NIN BÜYÜDÜĞÜ MANEVI VE SIYASI ORTAM
Gülnare Safarova ( Azerbaycan Tıp Üniversitesi / Azerbaijan)

LATENT FUNCTION AND DISFUNCTIONALITY OF THE SOCIAL INSTITUTE: IN THE CONTEXT OF A NEW SOCIAL REALITY
Tahir Ağayev ( Bakü Devlet Universitesi / Azerbaijan)

  
Salon 2 - 11 Ekim Pazartesi 2021
14:00 - 15:15 CONCURRENT SESSION I
Chairperson: Prof. Dr. Nihat AYCAN

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN TARİHSEL ÖRNEKLERİ: KÖY ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEKÖĞRETMEN OKULLARI
Şule Aycan ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK TARTIŞMALARI
Nihat Aycan ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

ÖĞRETMEN YETIŞTIRME SISTEMINDE YENI DÖNEM: YETKI DEVRI HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERI
Burcu Düz ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Selvet Ece Genek ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Elif Yılmaz ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Necdet Aykaç ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE ÖRNEK BİR KURUM: KÖY ENSTİTÜLERİ
Bayram Akça ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Seher Akça ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

YENILENEBILIR ENERJI EĞITIMI: ORTAOKUL ÖĞRENCILERINE YÖNELIK GELIŞTIRILEN BIR ÖĞRETIM TASARIMININ DEĞERLENDIRILMESI
Gökhan Güven ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Güler Göçen Kabaran ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Rıdvan Ata ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Ali Yakar ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Kahraman Kılıc ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

15:20 - 16:35 CONCURRENT SESSION II
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Fatma BİRGİLİ

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE, TEMEL İLK VE ACİL YARDIM EĞİTİMİNDE TEORİK VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yonca Yavuz Akçay ( İstanbul Rumeli Üniversitesi / Türkiye)
Suna Tatlı ( İstanbul Rumeli Üniversitesi / Türkiye)
Ayşe Tansu ( İstanbul Rumeli Üniversitesi / Türkiye)

COVID 19 PANDEMI SÜRECINDE ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ DIJITAL BAĞIMLILIK DÜZEYI ILE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Tugba Ögücü ( Okan Üniversitesi / Türkiye)
Merve Yılmaz ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)

PANDEMİ SONRASI EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAYAN SEYREK NÜFUSLU KÖY OKULLARINDA YAŞANAN FİZİKSEL VE EĞİTSEL SORUNLARIN İNCELENMESİ
Betül Uzgidim ( Milli Eğitim Bakanlığı / Türkiye)

COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK DENEYİMLERİ
Nilay Kulaksızoğlu ( SAGLIK BAKANLIGI / Türkiye)
Fatma Birgili ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN KALIPYARGILAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ*
Ayşe Rezan Çeçen Eroğul ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Senem Ezgi Vatandaşlar ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

16:40 - 17:55 CONCURRENT SESSION III
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Necdet AYKAÇ

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

GRİGORY PETROV’UN ‘BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE BİR MİLLETİN UYANIŞI’ ESERİNİN EĞİTİMSEL GÖSTERGELER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Duygu Özer ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Necdet Aykaç ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

FİLM OKURYAZARLIĞI: SOSYOLOJİK AÇIDAN KIZKARDEŞLER’İ OKUMAK
Seher Şeylan ( Işık Üniversitesi / Türkiye)

THE JOURNEY OF THE "BLACKBOARD" IN THE CONTEXT OF WAR, MIGRATION AND HUNGER
Seher Şeylan ( Işık Üniversitesi / Türkiye)

ORTA ÇAĞ DOĞU KÜLTÜRÜNDE DOĞU PERIPATETIKÇILIĞININ YERI
Kamala Panahova ( Baku State University / Azerbaijan)

18:00 - 19:45 CONCURRENT SESSION IV
Chairperson: Prof. Dr. Eda ÜSTÜNEL

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

DOES MELATONIN KILL BRAIN CANCER CELLS
Yiğit Kaan Kızlıer ( İzmir Atatürk Lisesi / Türkiye)

CODE-SWITCHING PRACTICIES IN FOREIGN AND TURKISH EFL CONTEXTS: A COMPARATIVE REVIEW
Harun Çiftci ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
Eda Üstünel ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

FACTORS AFFECTING CONSUMERS' CHOICE OF FURNITURE : IN THE EXAMPLE OF LANKARAN CITY
Turan Maharrambay Ahmadli ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

TO WHAT EXTENT DO CULTURAL AND SOCIAL NORMS AFFECT GIRLS’ DECISION TO CONTINUE IN STEM ACROSS NORTH AFRICA
Gulsah Dost ( DURHAM UNIVERSITY / United Kingdom)

DISCOURSE ANALYSIS OF FRIENDS SEASON 6, EPISODE 15 AND ITS IMPLICATIONS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHER DEVELOPMENT
Egemen Kaya ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Eda Üstünel ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

DYADIC OR MONADIC? A REVIEW ON PERSONALITY REFLECTIONS OF BILINGUALS
Harun Çiftci ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Türkiye)
Eda Üstünel ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

  
Salon 2 - 12 Ekim Salı 2021
13:30 - 14:45 CONCURRENT SESSION V
Chairperson: Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ
Tugba Ögücü ( Okan Üniversitesi / Türkiye)

ÖĞRETMENLERİN VE OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ MUĞLA-BODRUM ÖRNEĞİ
İlyas Yılmaz ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)
Aycan Çicek Sağlam ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

AVUSTRALYA, İNGİLTERE VE YENİZELANDAÜLKELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Elif Yılmaz ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Necdet Aykaç ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KAPSAYICI EĞİTİM: KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
İlknur Maya ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
Suphiye Akyol Ekinci ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

COVİD-19 SÜRECİNDEKİ ACİL UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Banu Yaman Ortaş ( Trakya Üniversitesi / Türkiye)
Ozden Demir ( Trabzon Üniversitesi / Türkiye)

16:30 - 18:00 CONCURRENT SESSION VI
Chairperson: Assist. Prof. Dr. Ebru GÜVEN

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

İLKOKUL DÜZEYİNDE KULLANILAN ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP UYGULAMALARININ TÜRKÇE DERSİ BECERİ ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Çağdaş Sal ( Yıldız Teknik Üniversitesi / Türkiye)

SESSİZ KİTAPLARLA YARATICI OKUMA
Zeynep Ezgi Uysal ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Mustafa Volkan Coşkun ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

6. SINIF ÖĞRENCILERININ YAZILI ANLATIMLARINDA BAĞDAŞIK VE TUTARLI METIN YAZMA DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKI
Gülan Kalı ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkiye)
Mustafa Volkan Coşkun ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

NUSSBAUM’UN DUYGU TEMELLİ FELSEFESİNDE AYRIMCI DAVRANIŞIN KÖKENLERİNİ ANLAMA
Ebru Güven ( Artvin Çoruh Üniversitesi / Türkiye)

KARBON FIBER ILE MODIFIYE EDILEN LAMINE AHŞAP YAPI MALZEMELERININ PERFORMANS ÖZELLIKLERININ GELIŞTIRILMESI.
Turan Maharrambay Ahmadli ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

  
Salon 2 - 13 Ekim Çarşamba 2021
13:15 - 14:45 CONCURRENT SESSION VII
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Güliz AYDIN

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

TEKNOLOJİ DESTEKLİ KAVRAMSAL DEĞİŞİM ETKİNLİKLERİ: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
Mukaddes Karyağdı ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Güliz Aydın ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Onur Can İlkyaz ( Rekabet Kurumu Ortaokulu / Türkiye)
Elif Selcan Oztay ( Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Türkiye)

FEN BILIMLERI DERSINE YÖNELIK ROBOTIK VE KODLAMA DESTEKLI ETKINLIKLERE YÖNELIK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
Nevin Kozcu Çakır ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Suna Karlıdağ ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

BÜTÜNLEŞTIRILMIŞ STEM ETKINLIKLERININ FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞITIMI ÖZYETERLIK DÜZEYLERINE ETKISI
Bengisu Abacı ( Balıkesir Bilnet Okulları / Türkiye)
Mustafa Sabri Kocakülah ( Balıkesir Üniversitesi / Türkiye)

14:50 - 16:20 CONCURRENT SESSION VIII
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Çiğdem ALDAN KARADEMİR

ZOOM: https://zoom.us/j/98936359086

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HolistenceAcademy

ERKEN ÖĞRENMEYİ GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ - ÖĞRETMEN FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VE BİR TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ İÇİN PATH ANALİZİ UYGULAMASI
Ayhan Babaroğlu ( Hitit Üniversitesi / Türkiye)
Cem Kocak ( Hitit Üniversitesi / Türkiye)

ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAYAN BİREYLERİN DİJİTAL SOSYALLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yusuf Makbul ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)
Remzi Kıncal ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye)

EĞITIM ÇALIŞMALARINDA VERI MADENCILIĞI
Saadet Kuru Çetin ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Erdal Toprakçı ( Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü / Türkiye)
Kübra Ofluoğlu ( Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü / Türkiye)

Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
İçim Taşkın ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)
Çiğdem Aldan Karademir ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)

ONLINE-GESPRÄCHE VON DEUTSCHLEHRAMTSKANDIDATEN MIT KULTURSCHAFFENDEN IN DEUTSCHLAND ALS ELEMENT EINER INTERKULTURELLEN AUSBILDUNG
Seval Karacabey ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye)