1–3 Ağu 2023
ÇANAKKALE
Europe/Istanbul saat dilimi

DAVET METNİ

Toplumların gelişim sürecinin temelini oluşturan eğitim konusu tarihsel sürecinde ciddi değişimlere uğramıştır. Son yıllarda ise bu değişim süreci ciddi bir ivme kazanmıştır. Eğitimin içeriği, kapsamı, yöntemi ve eğitime bakış açısında bir paradigma kayması yaşanmaktadır. Bu süreçten en çok etkilenen de eğitim emekçilerinin kendisidir. Eğitim emekçilerinin çalışma koşulları ve hakları ciddi şekilde tehdit altındadır.
Bu bağlamda, geçmişten günümüze eğitimin kendisi ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesindeki dönüşümü anlamak ve bundan sonraki süreçte daha sağlıklı eğitim politikaları geliştirmek büyük önem taşır. Bu konferansta tarihsel süreçte eğitimin durumu ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesi tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu konferansın temel amacı, eğitimin tarihsel sürecindeki dönüşümlere karşı daha sağlıklı eğitim politikalarının neler olabileceği ve bu süreçte eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının ve hak mücadelesinin tüm boyutları ile ele alınarak, sonuçların tartışılması olacaktır.
Bu kapsamda, 24-25 Mart 2023 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştireceğimiz konferansımızda başta eğitim ve eğitim emekçilerinin hak mücadelesi farklı konu başlıklarında tartışılacaktır. Bu organizasyonda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla…

Konferans Organizasyon Komitesi

Başlar
Sona erer
Europe/Istanbul
ÇANAKKALE
Özet çağrısı açık
Gözden geçirme için bir özet gönderebilirsiniz.